Looking for help with the Online Safety Act - Ofcom consultations? Please get in touch. 

Published by TVN24 Poland 

Zabior? Ci Internet?!

PARLAMENT EUROPEJSKI PRACUJE NAD KONTROWERSYJNYM PRAWEM

By Katarzyna W??yk

27 April 2009

- Na pierwszy rzut oka Pakiet dotyczy infrastruktury sieci oraz innych czysto technicznych kwestii. Jednak?e zag??biaj?c si? w szczegó?y dokopiemy si? do wa?nych zmian prawnych dotycz?cych egzekwowania praw autorskich. Te zmiany to zagro?enie dla wolno?ci obywatelskich, biznesu i kulturowej ró?norodno?ci oraz ryzyko podwa?enia ca?ej struktury Internetu – alarmuje dr Monica Horten z Instytutu Bada? Mediów i Komunikacji Uniwersytetu Westminster, twórczyni bloga Iptegrity.com, na którym ?ledzi etapy tworzenia unijnego prawa.  

 

Iptegrity moves on!

May 2024: Iptegrity is being re-developed to upgrade the Joomla software.

Please bear with us until the new site is ready.

Find me on LinkedIn

About Iptegrity

Iptegrity.com is the website of Dr Monica Horten. I am an  independent policy advisor: online safety, technology and human rights. In April 2024, I was appointed as an independent expert on the Council of Europe Committee of Experts on online safety and empowerment of content creators and users. I am a published author, and post-doctoral scholar. I hold a PhD from the University of Westminster, and a DipM from the Chartered Institute of Marketing. I cover the UK and EU. I'm a former tech journalist, and an experienced panelist and Chair. My media credits include the BBC, iNews, Times, Guardian and Politico.

Iptegrity.com is made available free of charge for non-commercial use. Please link back and attribute Dr Monica Horten.  Contact me to use any of my content for commercial purposes.